Kursen erbjuds av

B Group
Maglekildevej 7
4000 Roskilde, Danmark

Organisationsnummer: 5020790951

 

Tlf. +46 8-525 028 77
Mail:  kundeservice@innovativefashion.se

Cookies- & integritetspolicy

Sidan använder cookies för att bland annat optimera användarupplevelsen. Läs mer om vår cookies- och integritetspolicy.

Tredjepartslösningar

Vi använder servicelösningar från tredje part, för säkra kortbetalningar på Internet.

Inställd kurs & Ändringar

Skulle kursen mot förmodan inte bli upprättad, kommer du motta full retur av kursavgiften.

Vi förbehåller oss rätten att det i sällsynta fall kan uppstå en situation som gör det nödvändigt att flytta en undervisningsdag till ett annat datum (exempelvis på grund av sjukdom hos undervisaren) eller flytta till en annan lokal på en annan adress (dock alltid inom samma stad). I sådana fall kommer du bli informerad så snabbt som möjligt kring ändringen, så att du kan anpassa dig till det nya datumet. Vi ger ingen kompensation vid dessa tillfällen.

Antagning 

Din ansökning om en plats på kursen kommer behandlas efter sista ansökningsdag. Om du blir antagen till kursen, kommer du motta ett antagningsbesked per mail. I detta antagningsbesked kommer det framgå information om kursen samt kring betalningen av kursavgiften. Senast 3 veckor före kursstart kommer du motta ett informationsbrev per mail som innehåller alla detaljer och praktisk information angående ditt deltagande på kursen, och om de individuella kursdagarna.

Du är först anmäld på kursen och har säkrat din plats, när vi mottagit en inbetalning av hela eller en del av kursavgiften till oss. I förbindelse med det mottar du ett kvitto på din betalning.

Din anmälan är personlig och bindande, och kan därmed inte överlåtas till någon annan.

Betalning

Betalningen sker online eller via faktura. Vid betalning online görs detta genom den länk som du får skickad till dig i ditt antagningsbesked per mail. Ska ditt företag betala för ditt deltagande på kursen ombeds du skicka ett mail till kundservice@innovativeacademy.se med följande uppgifter:

Ditt namn
Företagets namn
Adress
Organisationsnummer
Namn och mail till fakturamottagaren

Det är även möjligt att få en faktura som privatperson, och då behöver vi istället dina personliga uppgifter.

 

Betalningen ska typiskt vara oss tillhanda 7-10 dagar efter att du mottagit ditt antagningsbesked. Det är möjligt att dela upp din betalning av kursavgiften genom en delbetalningsplan. Vid inbetalning av hela eller en del av kursavgiftens totalbelopp, bekräftar samt säkrar du din plats på kursen.

Delbetalning

Om du väljer att utnyttja vår delbetalningsplan kan du utan extra kostnad dela upp din betalning. Antalet gånger du kan välja att dela upp din betalning över framgår på betalningslänken, som sänds till dig i ditt antagningsbesked per mail.

Väljer du att dela upp din betalning av kursavgiften, ska den första delbetalningen typiskt vara oss tillhanda 7-10 dagar efter att du mottagit ditt antagningsbesked. Efter det ska de följande delbetalningar göras med en månads mellanrum, typiskt dag 1 i varje månad.

Efter ångerrättens upphörande (14 dagar efter köpdatum) är du förpliktigad att betala hela kursavgiften. Du kan läsa mer om ångerrätten i det nedanstående avsnittet “Avanmälan”.

Försenad betalning

Om du inte betalar i tid läggs en förseningsavgift till på 100 SEK inkl. moms.

Avanmälan

Du har 14 dagars ångerrätt efter köp av varan (kursen). Väljer du att utnyttja alternativet delbetalning, startar ångerrätten samma dag du gör din första inbetalning. Du kan utan extra kostnad avanmäla dig från kursen inom ångerrättens giltighetstid, och då mottager du full retur på det belopp du betalat in till oss.

Vid verkan av ångerrätten inom dess giltighetstid ombeds du skicka ett mail där det framgår att du vill avanmäla dig från kursen till  kundeservice@innovativefashion.se innehållandes uppgifter som:

 

Ditt namn
Adress
Mail
Telefonnummer

 

Det inbetalda belopp kommer returneras på det kort eller konto som köpet gjordes av. Av säkerhetsmässiga skäl överför vi inte beloppet till andra kort eller konton.

Efter ångerrättens upphörande är det inte möjligt, oavsett orsak, att få delvis eller full retur av totalbeloppet. Vid delbetalning är du alltid förpliktigad att betala kursavgiftens totalbelopp efter ångerrättens upphörande, oavsett hur många gånger du deltagit på kursen.

Tillgodobevis

Vid avanmälan senare än 14 dagar efter köpdatum, dock senast sista vardagen före kursstart, erbjuder vi att du kan motta ett tillgodobevis att använda i förbindelse till en kommande kursaktivitet. Du kan först motta detta tillgodobevis när du har fullföljt din betalning på hela kursavgiften.

Tillgodobeviset är giltigt i 1 år efter utskicksdatum. Skulle du vilja utnyttja ett tillgodobevis efter dess giltighetstid, så tillkommer det en avgift på 1500 SEK inkl. moms för att aktivera detta igen. Om du önskar att utnyttja ditt tillgodobevis, ska du kontakta oss i god tid före kursstart, så att vi kan reservera dig en plats på kursen.

Det är inte möjligt att sälja vidare tillgodobeviset till någon annan, då detta är personligt och bindande

Frånvaro

Det är tillåtet att vara frånvarande vid högst 2 lektionstillfällen. Om du är frånvarande vid fler tillfällen, kan vi inte utföra ett kursbevis till dig, då vi önskar att våra kursdeltagare uppnår högsta möjliga kunskapsnivå.

Vi ger inte tillgodobevis för enskilda missade lektioner, med undantag för långvarig sjukskrivning och/eller vid personliga omständigheter.

Personliga omständigheter

Skulle du under kursens gång vara tvungen att avbryta ditt deltagande på grund av oförutsedda händelser som påverkar ditt eller dina närståendes välbefinnande, erbjuder vi dig ett tillgodobevis, som ger dig möjligheten att ta de resterande undervisningstillfällena (lektionerna) på en annan tidspunkt. Vid långvarig sjukskrivning krävs ett läkarintyg för att få ett tillgodobevis för missade lektioner.

Priser 

Alla priser är inkl. moms och i det ingår material och kaffe/te under kursdagarna. Priserna kan ändras löpande. Köpet blir fakturerat till det pris som gäller på köpdatumet. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Friskrivning av ansvar

B Group är inte ersättningsskyldiga för direkta eller indirekta förluster som följer av att den vara som beställts inte kommer fram i tid. Likaså är B Group inte ersättningsskyldiga i de fall den beställda varan skulle skadas i samband med situationer som ligger utanför B Group’s kontroll, som vid exempelvis krig, oroligheter, uppror, arbetskonflikter (ex strejk) och liknande.

Förbehåll av ändringar

B Group förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera villkoren som gör sig gällande på hemsidan.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon +46 8-525 028 77 (vardagar 09.00-16.00), på mail kundeservice@innovativefashion.se eller via vår chattfunktion.